1394-02-26

آیین نامه استقرار واحدهای فناور در دوره رشد

مقدمه :

برای کمک به ایجاد، رشد و بالندگی واحدهای فناور در مسیر مأموریت اصلی آنها در جهت تبدیل شدن به واحدهای مستقل دانش‌بنیان، لازم است این واحدها از برنامه معین و حمایت‌های مشخصی بهره‌مند شوند تا مخاطرات دوره شکل‌گیری واحد به حداقل برسد. نوع خدمات و حمایت‌ها با میزان رشد واحدهای فناور بستگی دارد. استقرار واحدها و تیم های فناور بر حسب درجه رشد آنها دردو دوره یا مرحله صورت می‌گیرد. این دوره‌ها شامل دوره پیش رشد و دوره رشد است. واحدها در بدو ورود به دوره رشد باید به دستاوردهای معینی در زمینه تثبیت ایده‌کاری، تثبیت تیم‌کاری، تدوین برنامه‌کاری و تثبیت حقوقی واحد دست یافته باشند و در مدت زمان استقرار در دوره رشد ضمن بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های مربوط به این دوره، تحت هدایت و نظارت مرکز رشد به دستاوردهایی در زمینه تحقق محصول، توسعه سازمانی، بازاریابی، اقتصادی و مالی و افزایش تعاملات با محیط کسب و کار دست یابند تا بتوانند بطور مستقل در امتداد اهداف و چشم اندازهای خود و رونق دادن به کسب و کار دانش بنیان گام بردارند. برخی از خدمات و حمایت های لازم برای این دوره می‌تواند در محیط مجازی صورت گیرد و برخی دیگر جز در محیط واقعی و با استقرار در مرکز رشد میسّر نمی‌شود. این آیین نامه مشتمل بر شرح مزایای استقرار در مرکز رشد، شرایط و چگونگی استقرار است.

ماده 1 : مزایای استقرار در دوره رشد

 • استفاده از محیط هم‌افزای علم و فناوری
 • تسهیل ارتباط بین متخصصین و واحدهای فناور
 • استفاده از امکانات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه
 • دسترسی آسان تر به نیروی کار متخصص
 • بهره‌مندی از خدمات متمرکز و با صرفه اقتصادی (ناشی از تجمیع خدمات)
 • بهره‌مندی از خدمات اسکان، سایت و خدمات ارتباطی مناسب تر
 • بهره‌مندی از خدمات آموزشی و مشاوره‌ علمی و تخصصی متناسب با دوره رشد
 • امکان بهره‌مندی از اعتبارات حمایتی دوره رشد
 • بهره‌مندی از هدايت فعاليت‌های واحد طبق روال‌های آزمون شده برای تبدیل شدن به واحد اقتصادی مستقل به کمک سیستم نظارت مستمر و برنامه‌ریزی شده

تبصره 1 : مطابق سیاست توانمندسازی واحدها و اجتناب از وابسته‌سازی آنان، کلیه خدمات و حمایت‌ها بایستی محاسبه و بازپرداخت شود و تنها در شرایط ابتدایی که واحد شکننده و ناپایدار است، عدول از قواعد و عرف محیط کسب و کار میسّر است.

ماده 2 : مدت، زمان و مکان استقرار

 • مدت زمان استقرار در دوره رشد، برای واحدهای فناور 3 سال است که با پیشنهاد شورای فناوری وتصویب سازمان موسس تا 5 سال قابل تمديد است (درخواست تمدیدهر بار برای یک سال انجام می‌شود.)
 • مدت زمان تمديد شدهدر دوره پیش رشد از طول دوره رشدكسر مي‌گردد.
 • مدت زمان استقرار واحدهایی که زودتر به معیارهای لازم برای خروج از دوره رشد (طبق آیین نامه ارزیابی دوره رشد) دست یابند، کمتر می‌باشد.

 • استقرار مجدد واحدهایی که یک دوره استقرار را در دوره ‌رشد گذرانده‌اند، مجاز نمی‌باشد.
 • مدير مركز می‌تواند پایان استقرار واحدهای فناوری را که به تعهدات مندرج در ماده 5 این آیین نامه پایبند نبوده‌اند. را در هر زمان پیشنهاد دهد. پیشنهاد مذکور پس از تصویب شورای فناوری لازم الاجرا خواهد بود.
 • استقرار واحدهایی که قبلاً دوره پیش رشد را در مرکز گذرانده‌اند، بلافاصله پس از احراز شرایط پذیرش در دوره رشد، تأیید پذیرش، تصویب پذیرش و عقد قرارداد استقرار در دوره رشد و اخذ تضمین ها انجام خواهد شد.
 • زمان استقرار واحدهایی که قبلاً دوره پیش رشد را در مرکز نگذرانده‌اند و از همان ابتدا در مرحله رشد پذیرفته می‌شوند،تابع ظرفیتهای خالی در مرکز و اولویت‌های پذیرش (مطابق آیین نامه پذیرش واحدهای فناور در دوره رشد) خواهد بود. علیرغم وجود محدودیت‌های مربوط به زمان استقرار این گونه واحدها، فرایند پذیرش آنها در حداقل زمان باید به انجام برسد و محدوده زمان استقرار به اطلاع واحد برسد.
 • وسعت فضای قابل تخصیص به هر یک از واحدها، متناسب با امکانات مرکز، میزان فعالیت و تعداد پرسنل آنها می‌باشد.
 • جابه جايي وگسترش فضاي واگذار شده به واحدها، تنها پس از تاييد مدير مركز رشد و اصلاحقراردادهاي مربوطه امكان پذير است.
 • مکان استقرار واحدها متناسب با امکانات مرکز رشد و حتی‌المقدور به گونه‌‌ای خواهد بود که در خدمت تعامل سازنده و هم‌افزایی بین واحدها باشد. (شکل گیری گروه‌های همگن)

ماده 3 : مراحل و فرایند استقرار

 • تصویب پذيرش در دوره رشد در شوراي فناوری و اعلام زمان استقرار مطابق اولویت‌های پذیرش در مرکز رشد (طی نامه رسمی مدیر مرکز رشد).
 • دريافت مدارك (شامل طرح تجاری و برنامه‌کاری واحد در دوره رشد)، عقد قرارداد استقرار در دوره رشد و ارائه ضمانت‌هاي لازم
 • درخواست تجهیزات اداری و تعیین محل و نوع مکان استقرار
 • معرفی ناظر مستقیم و داور تخصصی برای واحد فناور در دوره رشد
 • تدوین جدول گسترده برنامه کاری واحد فناور در دوره رشد با همکاری ناظر مستقیم جهت زمان‌بندی برنامه کاری، خدمات و ارزیابی‌های واحد
 • تخصيص امکانات و اعتبارات به هسته يا واحد فناور
 • ادامه فعالیت مطابق برنامه کاری مورد توافق
 • دریافت خدمات و آموزش‍ها مطابق برنامه یا درخواست خدمات و آموزش‍ها و مشاوره‌های جدید و انعکاس خواست‍های جدید در برنامه‌کاری
 • انعکاس دستاوردها به ناظر مستقیم

 • دریافت نتایچ ارزیابی‌های دوره‍ای و پیشنهادات و مشاوره‍های بهبود دهنده و انعکاس پیشنهادات متقابل واحد فناور به مرکز‌رشد
 • دور جدیدی از فعالیت‍ها برای وصول به اهداف برنامه‍ای جدید
 • ارزیابی نهایی واحد فناور (پایان موفقیت آمیز دوره رشد، تمدید دوره یا اخراج)
 • تعیین میزان و نحوه بازپرداخت خدمات و اعتبارات حمایتی، اخذ تضمین‌ها و انجام فرایند تسویه حساب
 • مسئول واحد فناور (امضاء کننده قرارداد استقرار و ضمانت ها) در تعامل با مرکز رشد، به عنوان نماينده تام‍الاختيار واحد فناور محسوب مي‍شود. مگراينكه شخص ديگري به صورت كتبي از طرف واحد فناور معرفي گردد.

ماده 4 : شرایط عمومی استقرار در دوره رشد

 • رعایت شرایط اولیه پذیرش که در برنامه‌کاری پیشنهادی واحد در هنگام پذیرش ارائه شده است. به عنوان حداقل شرایط لازم (از جمله استمرار موقعیت حقوقی واحد، وجود تعداد کارکنان تمام وقت در واحد و به ویزه حضور مؤسسین تمام وقت در واحد، مشاوران، حرکت در چارچوب ایده کاری و دیگر موارد ذکر شده در برنامه‌کاری اولیه)
 • حرکت در چارچوب جدول گسترده برنامه‌کاری واحد فناور در دوره رشد و برنامه‌کاری
 • رعایت منشور اخلاقی و تعهدات فی‌مابین مرکز رشد و واحد بشرح مندرج در ماده 5
 • مشارکت فعال در برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای
 • اجتناب از محدود شدن به آنگونه از فعاليت‌هاي غيرفناورانه صرفا تجاري و بازرگاني که درخدمت توسعه کسب و کار مبتنی بر ایده محوری نباشد.

ماده 5 : تعهدات واحد فناور در دوره استقرار

 • ارائه اساسنامه، فهرست سهامداران، ميزان سهام ، روزنامه رسمی، مشخصات شركت، تيم‌كاري، نوع تخصص و تجربه هركدام و گزارش سریع هر نوع تغییرات در اینگونه موارد
 • رعایت قوانین جاری کشور در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
 • رعايت قوانین عمومی کشور و حفظ شئونات كاري و اخلاق اسلامي در مركز رشد
 • رعايت مقررات و قوانين و آيين نامه‌هاي مركز رشد
 • اجتناب از تقلیل نیروهای کاری (نسبت به برنامه ارائه شده) در درازمدت و حضور فعال و مستمر در مركز رشد
 • ارائه برنامه کاری در چارچوب مندرج در برنامه‌کاری واحد فناور دردوره رشد (با مشارکت ناظر مستقیم) و فعالیت در چارچوب آن
 • همکاری مداوم همه جانبه با برنامه نظارت و ارزیابی مرکز رشد و ارائه گزارشات لازم از فعاليت خود با تناوب تعيين شده در صورت درخواست ناظر مستقیم (از جمله ارائه گزارش‌های فنی، اسناد مالی و سمينار از فعاليت‌های واحد)
 • همكاري همه جانبه در اجراي ارزشيابي رشد علمي و مديريتي و همکاری با مرکز رشد در ارائه مناسب عملكرد برای ارزیابی کلی مرکز رشد (سالیانه یا با تواتر اعلام شده از سوی مرکز)

 • شرکت فعال در كليه دوره‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي الزامی مركز رشد (هزينه شركت در اين كلاس ها با توجه به آيين نامه تعرفه‌ها و ارائه خدمات مركز رشد تعيين مي‌شود.)
 • عدم ايجاد هرگونه تغيير در فضاهاي عمومي و فضاي استقرار (مگر با مجوز مركز رشد)
 • عدم واگذاري قرارداد فی مابين مرکز رشد و واحدها و تیم‌های فناور به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر
 • همکاری برای ايجاد اثر هم افزايي و رقابت سالم و موثر
 • رعايت حقوق مالکيت فکری ساير واحدها و تیم‌های فناور مستقر
 • رعایت حقوق سایر واحدهای مستقر به گونه ای که فعالیت های واحد مخل فعالیت‌های فناورانه دیگر واحدها نباشد.
 • رعايت استانداردها، مقررات فني و ضوابط ايمني فعاليت در آزمايشگاه، کارگاه و استفاده از مواد و تجهيزات و توليد مورد استفاده
 • پرداخت به موقع مبالغ قراردادها و هزينه‌ها ( از جمله هزينه استقرار و ساير خدمات) مطابق با آئين نامه تعرفه‌ها و ارائه خدمات
 • اشاره به استقرار در مرکز رشد در کلیه مدارک و مستندات واحد فناور (از جمله سربرگ ، كارت ويزيت، قراردادها ، تفاهم نامه‌ها، برشورها و دیگر اسناد تبلیغاتی)
 • جبران خسارت‌هاي وارده به امكانات و تجهيزات مركز به قيمت روز و بر اساس تشخیص مرکز رشد
 • تحويل محل استقرار و كليه امكانات و تجهيزات در پايان دوره استقرار يا هر زمان كهمطابق ضوابط مدون مركز لازم بداند.

تبصره 2 : مرجع تشخیص تطابق فعالیت های واحد با تعهدات فی‌مابین در درجه اول ناظر مستقیم می‌باشد. در صورتیکه واحد فناور با تشخیص مذکور توافق نداشته باشد. مرجع بعدی شورای فناوری مرکز رشد خواهد بود.

ماده 6 : تعهدات مرکز رشد

تعهدات مركز رشد در قبال واحد فناور در دوره رشد بشرح زیر است:

 • ارائه خدمات پشتيباني و تخصصي به واحدهای فناور متناسب با زمینه فعالیت و حوزه تخصصی بر اساس آيين نامه‌هاي مربوطه و در حد امکانات مرکز و اعتبارات مصوب برای واحدها شاملخدمات مربوط به فضا و تجهيزات اداري، خدمات اداري (منشي‌گري، فاكس، تلفن، نشر و تكثير،اتاق سمينار و جلسات)، خدمات تبليغاتي و نمايشگاهي، آموزش، مشاوره‌هاي تخصصي، بازاریابی، (دسترسي به شبکه اينترنت با سرعت بالا، پست الكترونيك، کتابخانه،پايگاه داده‌ها ) و تسهیل امکان استفاده از امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي
 • حفظ استقلال واحد در ضمن تأمین امکان نظارت مستمر و هدایت آن (فضاي اداري واگذار شده از سوي مرکز به واحدها، يا هسته‌ها، فضاي اختصاصي آن واحد تلقي می‌گردد) .
 • حفظ امنيت کلي واحدها و فضاهاي عمومي مرکز رشد
 • رعايت حقوق مالکيت فکری واحدهای مستقر

ماده 7 : مقررات حفاظتی

 • حفاظت محل كار واحد فناور به صورت متمركز از طريق مرکز انجام مي‌گيرد. براي تامين بيشتر امنيت ورود و خروج اموال از مركز رشد از طريق ارسال درخواست با تائيد مسئول واحد و اجازه مرکز رشد انجام مي‌شود.
 • در صورت لزوم اموالي كه متعلق به مركز است با تکميل فرم مربوطه و تاييد و امضاي مدير مركز رشد مي‌تواند خارج گردد.
 • جهت شناسائي اعضاي همكار در ورود و خروج به مركز رشد، واحدهاي فناور موظف هستند براي تمامي اعضاي خود اعم از پاره وقت و تمام وقت درخواست صدور كارت شناسائي نمايند. مرکز رشد نسبت به صدور کارت شناسایی متحدالشکل برای افراد اقدام خواهد نمود.
 • همراه داشتن كارت شناسائي براي كليه اعضا و همكاران واحد الزامي است.
 • به منظور حفظ امنیت فیزیکی و رعايت حقوق همه واحدها و نظم داخلی مركز رشد و با توجه به محدودیت‌‌های موجود در دانشگاه، در صورت لزوم محدوديت تردد افراد اعمال مي‌شود. مرکز رشد تلاش خواهد نمود این محدودیت‌ها در حداقل لازم بوده و الزامات فضای کسب و کار واحد را مختل ننماید.

ماده8 : خاتمه استقرار

فعاليت واحد فناور به يکي از روش‌هاي زير خاتمه خواهد يافت:

 • دستيابي به معيارهاي رشد يافتگي بر اساس معیارهای مدّون ارزیابی
 • اتمام زمان اقامت تعيين شده
 • عدم تمايل واحد يا هسته فناور به ادامه استقرار در مركز
 • فسخ یکطرفه قرارداد استقرار از سوی مرکز رشد به علت عدم رعايت مقررات مركز رشد یا تعهدات ماده 5
 • خروج به علت ارائه اطلاعات نادرست و يا عدم ارائه حقايق به مرکز رشد و باقی نماندن بر شرایط پذیرش اولیه در دوره رشد (به عنوان حداقل شرایط)
 • خروج به علت عدم دستيابي به امتیازات حداقل در ارزیابی دوره ای (عدم وصول به اهداف برنامه ای مندرج در جدول گسترده برنامه‌کاری واحد در دوره رشد)

تبصره3: واحد موظف است پس از دريافت حكم خروج، كه به تاييد شوراي فناوری رسيده در مدت زمان حداکثر يک ماه نسبت به تسويه حساب، تخليه فضاها و تحویل تجهیزات واموال در اختیار و خروج از مرکز رشد اقدام نمايد.

ماده 9 : جريمه ها

 • در صورت عدم انجام تعهدات واحدها، مرکز رشد می‌تواند به تشخيص مدير مرکز، واحدها يا تیم‌هاي فناور را جريمه نمايد. جريمه‌ها شامل تذکر شفاهی، اخطار کتبی، عدم استفاده موقت از امکانات و تجهيزات، جريمه‌هاي مالي و خروج موقت از مرکز رشد خواهد بود. در هر صورت مستندات جريمه در پرونده واحد يا تیم فناور درج خواهد شد.
 • جريمه‌هاي مالي در اعتبار شرکت لحاظ و به همان ميزان کسر گرديده و يا به بدهي آن افزوده مي‌گردد.

 • یکی از موارد جریمه مالی تعیین خسارات وارده به محل و تجهیزات مرکز رشد است. تعیین این بخش از جرایم بخشی از فرم تسویه حساب خواهد بود.
 • مدت زمان خروج موقت جزء مدت زمان مجاز استقرار محسوب مي‌گردد. در هر صورت مستندات جريمه در پرونده واحد يا تیم فناور درج خواهد شد.

ماده 10 : عناوین کلی مستندات پرونده واحدها و تیم های مستقر

 • مستندات پذیرش (شامل پرسشنامه‌ها، رزومه‌ها، مستندات ارزیابی پذیرش در دوره رشد، پیشنهادات در زمان پذیرش و مصوبه شورا)
 • مستندات استقرار مرحله قبل در صورتی که واحد قبلاً در مرکز رشد به عنوان واحد پیش رشد استقرار داشته است
 • مستندات استقرار فعلی (شامل قرارداد، تعهدات و تضمین‌ها و برنامه‌کاری در دوره رشد، تجهیزات تحویلی و ...)
 • مستندات نظارت و ارزیابی در دوره رشد و آخرین ارزیابی دوره پیش رشد
 • مکاتبات، پیشنهادات و اخطارها
 • مستندات مالی
 • مستندات خدمات آموزشی، مشاوره‌ای ، خدمات دیگر و اعتبارات