راه های تماس
 • آدرس پستی

 • تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، ساختمان کمال الدین بهزاد، پلاک 78
 • تلفن: 88968593
 • تلفن دفتر مرکزی: 88052325
 • آدرس پستی دفتر مرکزی:ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان مرکزی، طبقه دوم
 • آدرس الکترونیکی

 • roshd@alzahra.ac.ir
 • تلفکس :88052324
 • تلفن: 88968593
 • خدمات

 • خدمات اداری و دفتری مورد نیاز واحد ها
 • خدمات پشتیبانی
 • خدمات آموزشی و تخصصی
 • خدمات مشاوره ای حقوقی، بازرگانی و تخصصی

فرم تماس