۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
تعهداتشرکت‌ها در قبال امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود چیست؟
سئوال:
تعهدات شرکت ها در قبال امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می شود چیست؟
پاسخ:

v شرکت‌ها موظفند قوانین وضع شده برای استقرار در مرکز رشد را پذیرا باشند. شرکت ها موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت خود را بر طبق برنامه زمانبندی جهت ارزیابی به مرکز رشد ارائه دهند.

تاریخ:
1398/12/25
تعداد بازدید:
196
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.