۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
داشتن مدل تجاری و طرح تجاری قبل از ارائه MVP تا چه حد مهم می باشد؟
سئوال:
داشتن مدل تجاری و طرح تجاری قبل از ارائه MVP تا چه حد مهم می باشد؟
پاسخ:

داشتن مدل تجاری قبل از ساختن و ایجاد MVP ضروری است چرا که تحلیل مدل تجاری می‌تواند نکات مثبت و منفی ایده را مشخص و از صرف زمان برای ایجاد نمونه‌ای که در آینده کارآیی تجاری نخواهد داشت جلوگیری می‌کند. اما تدوین طرح تجاری در زمانی الزم است که نیاز به مذاکره با سرمایه‌گذار وجود دارد.

تاریخ:
1398/12/25
تعداد بازدید:
192
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.