۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

پذیرفته شدگان نهایی فراخوان پاییز 1398

پذیرفته شدگان نهایی فراخوان پاییز 1398

در فراخوان پاییز 1398 تعداد بیست و چهار متقاضی شرکت نموده که پس از ارزیابی اولیه از هفت متقاضی برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل آمد و در نهایت در شورای فناوری مرکز رشد، چهار واحد در مرحله پیش رشد مورد تایید قرارگرفتند.

پذیرفته شدگان نهایی فراخوان پاییز 1398


 در فراخوان پاییز 1398 تعداد بیست و چهار متقاضی شرکت نموده که پس از ارزیابی اولیه از هفت متقاضی برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل آمد و در نهایت در شورای فناوری مرکز   رشد، چهار واحد در مرحله پیش رشد مورد تایید قرارگرفتند. پذیرفته شدگان عبارتند از:

        واحد کیمیا گران بدره با مسئولیت آقای محمدرضا عبد خانی
        واحد اگزو تک با مسئولیت خانم دکتر ریحانه رمضانی کمیجانی
        واحد فناوران قوای محرکه آداد با مسئولیت آقای صادق کریمی
        واحد هوش مصنوعی در بازارهای مالی با مسئولیت سید صابر طباطبائی


 
 
 

تاریخ:
1398/09/18
تعداد بازدید:
752
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.