۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

آیین نامه پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه

مقدمه:

واحدهای تحقیقاتی و واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به سازمان‌های تولیدی- اجرایی به عنوان یکی از بخش‌های مهم سازمان نقش عمده‌ای رادرحل مشکلات فناوری و نیز تحقیق و توسعه‌ای سازمان مادر ایفا می‌نمایند.این واحدها عمدتا با هدف انجام تحقیقات مورد نیاز برای سازمان مادر فعالیت می‌نمایندوبودجه جاری آنها از طریق سازمان آنها تامین می‌شود.پایه اصلی انگیزش در این گونه واحدها دستیابی به نتایج علمی تحقیقاتی می‌باشد. وجود یک برنامه و نیز ترکیب نیروی انسانی متناسب (به لحاظ زمینه تخصصی و میزان اشتغال و درگیری) دو پایه اساسی موفقیت این گونه واحدها بشمار می‌رود.

این نوع واحدها از میان فارغ التحصیلان و متخصصین سازمان مادر شکل می‌گیرند تا فعالیت پژوهشی خود را توسعه ‌دهند. مرکز رشد در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء مؤسسات و واحدهای تحقیقاتی بر اساس شرایط خاص، بستر استقرار این گونه واحدها را درمرکز رشد فراهم می‌کند.

تعاریف :

واحد تحقیق و توسعه:در این آیین‌نامه واحدی است متشکل از حداقل دو نفرکه درقالب یک واحد درون سازمان مادر و با مصوبه بالاترین مرجع سازمان و یا مطابق چارت سازمان رسمیت یافته باشد و برای دستیابی به فناوری پیشرفته، ساخت نمونه و یا انجام خدمات مبتنی بر علوم جدید درراستای اهداف و طرح تجاری سازمان مادر تلاش می‌نمایند. واحد تحقیق و توسعه می‌تواند به صورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر به ثبت رسیده باشد.

سازمان مادر : در این آیین نامه عبارت از سازمان، کارخانه یا مؤسسه دولتی یا خصوصی که در زمینه فعالیت‌های صنعتی، خدمات مهندسی یا خدمات برتر فعالیت نماید و برای برآورد نیازهای تحقیقاتی و توسعه‌ای خود اقدام به ایجاد و استقرار واحد تحقیق و توسعه درمرکزرشد می‌‌نماید.

ماده 1 : هدف

هدف از این دوره توانمندسازی واحدهای تحقیق و توسعه نوپا برای انجام تحقیقات مورد نیاز سازمان مادر، بهبود و ارتقاء سطوح فناوری درزمینه فعالیّت سازمان مادر و رقابتی نمودن محصولات و رفع مشکلات جاری و فناوری سازمان مربوطه با استفاده از محیط هم‌افزایی در مرکز رشد و در اختیار قرار دادن مشاوره‌های فنی و تخصصی و فراهم آوردن امکان استفاده از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تخصصی دانشگاه و دیگر مراکز است. در صورت تمایل سازمان مادر این واحدها می‌توانند در جهت تشکیل واحدهای زایشی جهت‌گیری نمایند. در این صورت آموزش‌ها و مشاوره‌های مشابه دیگر واحدهای فناور برای وصول به شرایط استقلال در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت.

ماده 2 : واحدهای تحقیق و توسعه زایشی

در صورت تحقق استقلال حقوقی واحد تحقیق و توسعه از سازمان مادر بصورت شرکت زایشی، پس از تسویه حساب مرکز رشد با شرکت مادر، شرایط پذیرش برای واحد جدید به عنوان واحد فناور مستقلو با معیارهای مندرج در پذیرش اینگونه واحدها، مجدداً در کمیته پذیرش و ارزیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده 3 : فرایند پذیرش

پذیرشواحد تحقیق و توسعه وابسته به صنایع مطابق با روند زیر براساس دستورالعمل اجرایی و مالی مرکزرشد صورت می‌پذیرد:

متقاضی پس از دریافت و تکمیل فرم پذیرش مدارک مورد نیاز را به واحد پذیرش تحویل می‌نماید. پس از انطباق اطلاعات و مدارک متقاضی با آیین نامه پذیرش نماینده مرکز رشد از سازمان مادر بازدید نموده وگزارش خود را برای درج در پرونده و طرح درکمیته پذیرش ارائه می‌نماید. پس از طرح موضوع و مصاحبه با اعضای واحد فناور در صورت رای مثبت پرونده به شورای فناوری ارسال می‌گردد.پس از رفع نواقص احتمالی پرونده منضم به مستندات در شورا مطرح ودرصورت موافقت با استقرار قرارداد فی مابین منعقد خواهد شد.

ماده 4 : تعداد واحدهای قابل پذیرش

تعداد واحدهای تحقیق و توسعه پذیرفته شده، حداکثر به میزان 25% واحدهای فناور خصوصی مستقر در مرحله رشد خواهد بود. پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به سازمان‌های مادرِ خصوصی در اولویت قرار دارند.

ماده 5 : مدارک پذیرش

مدارک مورد نیاز برای پذیرش واحدها تحقیق و توسعه وابسته به صنایع عبارت است از:

 • درخواست پذیرش از طرف سازمان مادر
 • معرفی اعضاء و نماینده واحد از طرف سازمان مادر
 • مشخصات و سوابق تیم کاری معرفی شده
 • پرسشنامه تکمیل شده واحد تحقیق و توسعه
 • مصوبه یا صورتجلسه مربوط به واحد تحقیق و توسعه در سازمان مادر
 • برنامه‌کاری واحد تحقیق و توسعه مصوب سازمان مادر شامل ایده‌های کاری، فرایند کلی تحقیق و توسعه، زمانبندی، بودجه‌ریزی و تخصیص منابع مالی و انسانی
 • گزارش بازدید نماینده مرکز رشد یا کمیته پذیرش و ارزیابی از سازمان مادر
 • مدارک ثبت شرکت درصورتی که واحد تحقیق و توسعه به صورت مستقل به ثبت رسیده و مدارک وابستگی به شرکت مادر یا ثبت واحد به عنوان واحد تحقیق و توسعه در سازمان صنایع و معادن

ماده6 : شرایط پذیرش

در پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع برخورداری از الزامات زیر مد نظر است:

 • مصوب بودن واحد تحقیق وتوسعه در سازمان مادر (واحدتحقیق و توسعه بایددرقالب یک واحد درون سازمانی با مصوبه بالاترین مرجع سازمان و یا مطابق چارت سازمان رسمیت یافته باشد یا به صورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر به ثبت رسید باشد.)
 • داشتن برنامه‌کاری مصوب سازمان مادر برای تحقیق و توسعه (شامل ایده های کاری در زمینه‌های فناوری، خدمات مهندسی یا تحقیقات کاربردی – توسعه ای، فرایند کلی تحقیق و توسعه، زمانبندی، بودجه ریزی و تخصیص منایع مالی و انسانی)
 • داشتن حداقل دو نفر نیروی تمام وقت کارشناسی به بالا از طرف سازمان مادر برای استقرار در مرکز رشد
 • داشتن حداقل گردش کار 5000 میلیون ریال در سازمان مادر

ماده 7 : اولویت های پذیرش

اولویت‌های مرکز رشد در پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع شامل موارد زیر خواهد بود:

 • واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع بخش خصوصی
 • واحدهای تحقیق و توسعه نوپا که نیازمندی شدیدتری به حمایت و آموزش و استفاده از امکانات تخصصی هستند.
 • واحدهای فعال در زمینه فناوری های مرتبط با رشته ها و تخصص های فعال در دانشگاه الزهراء
 • واحدهایی که بتوانند با دیگر واحدهای مستقر در مرکز رشد همکاری‌های تحقیقاتی مشترک داشته باشند.
 • واحدهای تحقیق و توسعه جهت‌گیری شده در جهت ایجاد شرکت فناوری زایشی و مستقل به ویژه شرکت زایشی با عملکرد خوشه‌ای

ماده 8 : الزامات اولیه استقرار

فرایند پذیرش واحدها در دوره رشد تنها پس از تصویب در شورای مرکز رشد و عقد قرارداد استقرار در دوره رشد قطعی خواهد بود. این تعهدات شامل قبول تعهدات واحد تحقیق و توسعه و شرکت مادر در دوره استقرار است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
880
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.