۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

آیین نامه پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد

مقدمه :

هسته‌های فناوری به منظور فراهم آوردن فضای لازم برای شکل‌گیری مؤسسات و تضمین رشد واحدها در مسیری منطقی و کاهش ریسک، در دوره پیش‌رشد بر اساس این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تعاریف:

دوره پیش رشد دوره­ای حداکثر 6 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه­های مستعدی که دارای ایده­های نوآورانه قابل تجاری شدن هستند، مشاوره و آموزش­های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه­کاری، تثبیت ایده­کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

ماده 1 : اهداف دوره پیش رشد

هدف از این دوره کمک به هسته‌های فناوری جهت ایجاد و رشد یک مؤسسه خصوصی مستقل مبتنی بر علم و فناوری با جهت‌گیری اقتصادی و ورود به عرصه بازار است. در این مرحله ایده‌کاری تثبیت خواهد شد، برنامه‌کاری تدوین می‌گردد، تیم‌کاری تکمیل می‌شود و ثبت واحد به عنوان یک شرکت یا مؤسسه حقوقی مستقل به انجام می‌رسد.

ماده 2 : تعداد پذیرش

میزان پذیرش واحدهای قابل پذیرش در هر دوره با توجه به الگوی رشد پیش‌بینی شده برای مرکز رشد در برنامه‌کاری یا سند مشابه انجام می‌شود و تصحیحات لازم در اسناد برنامه‌ای اعمال می‌شود. در هر دوره، برای دوره‌کاری آینده توسط شورای فناوری معین و اعلام خواهد شد.توجه به این امر مبنای تضمین حیات مستمر مرکز رشد به لحاظ کمّیو کیفی است.

ماده 3 : مسئولیت پذیرش

پذیرش اولیه و تکمیل مدارک پذیرش تحت نظر مدیر مرکز رشد، بر عهده واحد جذب و پذیرش در مرکز رشد (یا مسئول پذیرش و ارزیابی) خواهد بود. این واحد در تعامل با واحد متقاضی نسبت به تکمیل مدارک، پرسشنامه‌ها و دریافت مستندات مربوط به الزامات پذیرش واحد متقاضی اقدام نموده و پس از اطمینان از کامل بودن وتطبیق با شرایط پذیرش، پرونده را برای بررسی به کمیته پذیرش و ارزیابی ارسال خواهد نمود. کمیته پذیرش و ارزیابی مرکز رشد به نمایندگی از شورای مرکز رشد، طبق این آیین‌نامه و دستورالعمل و کاربرگ امتیازدهی مرتبط با آن (که متضمن موازین این آیین‌نامه خواهد بود)، پس از ارزیابی ایده‌کاری، تیم‌کاری و برنامه کاری واحد فناور و انجام مصاحبه حضوری نسبت به انتخاب و پذیرش هسته‌های فناوری برای استقرار در دوره پیش رشد اقدام می‌نماید. تصمیمات این کمیته پس از تصویب در شورای مرکز رشد لازم الاجرا است.

ماده 4 : فرایند پذیرش

پذیرشواحد پیش رشد مطابق با روندزیر وبراساس دستورالعمل اجرایی و مالی مرکزرشد صورت می‌پذیرد:

فراخوان پذیرش واحد‌های فناورازطریق برگزاری مسابقات ودیگر روش‌های جستجو ایده انجام می‌گردد. متقاضی پس از ارسال تقاضا ومصاحبه اولیه نسبت به ارائه اطلاعات، تشکیل پرونده وتکمیل کاربرگ در واحد جذب وپذیرش اقدام خواهد نمود.پس از تحویل مدارک وبررسی لازم در صورت کامل بودن اطلاعات، مستندات برای مصاحبه حضوری با تیم‌کاری و بررسی و پردازش ایده پرونده به کمیته ارزیابی

ارسال می‌شود. با رای مثبت کمیته پرونده با رفع نواقص احتمالی و اطلاعات مکفی در شورای فناوری مطرح می‌شود. درصورت انطباق تقاضا با الزامات مرکز رشد، شرایط استقرار واحد در دوره پیش رشد معین شده وبرای انعقاد قرارداد به متقاضی اعلام رای خواهد شد.

ماده 5 : مدارک لازم برای پذیرش

مدارک مورد نیاز برای پذیرش واحدها در دوره پیش رشد عبارت است از:

 • فرم درخواست پذیرش
 • پرسشنامه اولیه طرح، پرسشنامه نهایی طرح
 • سوابق پژوهشی وگزارش علمی دررابطه با ایده فناورانه
 • مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه‌ها ومجوزهای مرتبط با ایده فناورانه در صورت وجود
 • معرفی تیم‌کاری (اعم از مؤسسین، همکاران و مشاوران)، معرفی نماینده تام الاختیار گروه و رزومه‌ها، گواهی تحصیلی و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم‌کاری(مؤسسین)، تعیین وضعیت نظام وظیفه
 • مدارک ثبت شرکت و یا صورت جلسه تشکیل(هیات مؤسس) و آگهی آخرین تغییرات شرکت درصورت وجود

ماده 6 : شرایط پذیرش

برای پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد احراز حداقل یکی از سه شرط زیر الزامی است:

 • داشتن ایده‌کاری دانش بنیان و فناورانه با جنبه‌های اقتصادی
 • داشتن تیم‌کاری مناسب
 • داشتن برنامه‌کاری مشخص

تبصره 6-1 : از آنجا که دوره پیش رشد فرصتی برای تکمیل تیم کاری و برنامه‌کاری و ثبت حقوقی واحد است، از میان سه شرط فوق داشتن ایده کاری تثبیت شده اولویت دارد.

ماده 7 : اولویت‌های پذیرش

ایده‌های کاری در زمینه‌های زیر دارای اولویت در پذیرش خواهند بود:

 • تعریف شده در محدوده فناوری و نه صرفاً تجاری یا تحقیقات بنیادی
 • فناوری‌های دارای توجیه اقتصادی و بازار مناسب برای تأمین اعتبارات مورد نیاز
 • فناوری‌های مکملِ فناوری واحدهای موجود در مرکز رشد
 • فناوری‌های بومی
 • فناوری‌های بین رشته‌ای متناسب با رشته‌های فعال در دانشگاه الزهراء و پژوهشکده‌های فعال دانشگاه
 • ایده‌های فناورانه درزمینه فناوری‌های نوین

ماده8 : شرایط تیم‌کاری در هنگام پذیرش

تیم‌کاری در بدو پذیرش در دوره پیش رشد باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 • وجود دیدگاه روشن در زمینه لزوم تشکیل یک واحد حقوقی و نگرش معطوف به بازار
 • دارای دو نفر متخصص در زمینه‌کاری هسته
 • وجود حداقل یک عضو با مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع کار و یا کارشناس خبره
 • وجود حداقل یک نفر نیروی تمام وقت در هسته
 • در صورت عدم تطابق مدارک تحصیلی با موضوع کار، دارای سوابق موثر بوده ویا دارای یک مشاور خبره باشد.

ماده 9 : الزامات اولیه استقرار

فرایند پذیرش واحدها در دوره پیش‌رشد، تنها پس از تصویب در شورای فناوری و عقد قرارداد استقرار، شامل قبول تعهدات در دوره استقرار قطعی خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
884
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.