۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

پاک سازان صنعت هوشمند

 پاک سازان صنعت هوشمند

(تولید دستگاه های اوزون ساز جهت تصفیه و ضد عفونی آب، هوا و محیط)

فعالیتها

* ایده محوری:  دستگاه اوزون ساز خانگی جهت ضد عفونی هوا و محیط
*  تیوب های تولید اوزون با ظرفیت تولید 15 گرم در ساعت
*  منبع تغذیه ولتاژ بالا جهت تولید اوزون تا ظرفیت 200 گرم در ساعت

خدمات