۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
واحدهای مستقر

فهرست واحدهای مستقر در مرکز نوآور مجمتع فناور

ردیفنام واحدمدیر عاملادرس سایت یا ایمیلعنوان محصولات/خدمات
1
راشا
خانم حسین زاده
 
2الوبیزاقای براتی  
3موسسه آغاز راه نیکاسید جعفری مجرد

4تکراسااقای  ازلی صفت 
 قاصد حامد حسینی   
6رضوان تکخانم  دکتر خزعلی  
7زیماتک اقای  دکتر وزیریان
 
8ماهور اقای  گوهری سلیمی
 
11 اکسین تک تضمینخانم  دکتر جهانی  
12کارچین اقای امامی 
 
13 رایمون نانو اکسیراقای سعیدی
 
14ویرا روش پایا اقای خانی
 
15دانا ژن پژوه خانم هدایتی
 
16پردیس ژن فناوری سیرجان اقای ابناء 
 17مجازیکده نامی اقتدار خانم خمسه   
  18  سیب زیست فن اقای صعودی   
  19 کارایا اقای سازگاری   
 20تجارت الکترونیک نیک پی  اقای پورجعفر  
  21 فضای کار اشتراکی کارمانا  اقای عظیمی  
  22  باناخانم بلارک   
  23 پارس آرای کسبی ارال اقای موسوی   
  24 توسعه کسب و کار و فناوری اعتماد  اقای صداقت  
  25  کارآفرینان برتراقای  نقی پور فر   
  26 هوم سرویز 
اقای بهره ور 
  
 27بینام اقای وثوق   
  28 هاب بلاکچین اقای صالحی   
  29 آی چیزها اقای جمیلی   
 30 رایان ونچرزحمید انصاری   
 31 اینستاچاپ اقای بیات   
 32 گروه مال شریف  خانم نیکویی  
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/24
تعداد بازدید:
701
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، پلاک 78،واحد707
تلفکس: 88961893
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.