1394-02-26

واحدهای فناور خروج موفق و ناموفق مرکز رشد دانشگاه الزهرا(س)

ردیف

شرکت

مدیر عامل

زمینه فعالیت

مرحله 

خروج

تاریخ خروج

پیش رشد

رشد

موفق

انصراف

ناموفق

1

تندیس تلاش و تفکر

رضا شیرازی مفرد

IT

*

*

92

2

سیستم تشخیص نفوذ سمت میزبان

محدثه ایرانمنش

IT

**

92

3

موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

عبدالمحمد مهدوی

IT

**

92

4

سرمد فناوران

آراسپ کاظمیان

IT

**92
5

سیستم تشخیص نفوذ هوشمند

بشری پیشگو

IT

**92
6

طراحی مهر

مهرنوش امیری

تجهیزات

**92
7

اتاق هنر و صنعت داریون

مصطفی خوشبختیان

تجهیزات

**92
8

فناوری های نوین حفاظتی

پریسا محمدی

زیست فناوری

**
92
9

چای کله مورچه ای

سجاد عابدی

زیست فناوری

**92
10

مگنتیک بیو کاتالیست پژوهان

ناهید ملکی جیر سرایی

نانو فناوری

**
92
11

نانو فناوری ویرا

شرمین خرازی

نانو فناوری

**92
12

نانو فناوری و انرژی کربن

روح اله آراسته

نانو فناوری

**92
13

تعاونی دانش بنیان XBRL

علی رحمانی

خدمات مهندسی

**

92
14

رایان افزار راتا

الهام برزگر

IT

*93
15

توسعه فناوری کاوشگران آرین مبین

سیامک شهرام نیا

خدمات مهندسی

**93
16

سانا تک

بهنام صابری

زیست فناوری

**93