1394-02-26

معرفی مرکز رشد واحدهای فناور

مرکز رشد دانشگاه الزهرا(س) با دراختیار قرار دادن امکانات و خدمات مورد نیاز به هسته های فناور و شرکت های کوچک و متوسط، هزینه آنان را پایین آورده و ریسک شکست آنها را کمتر می کند و ازطرف دیگر با آموزش های کوتاه مدت و مشاوره های مختلف مدیریتی، بازاریابی، حقوقی و تخصصی، ضعف مدیریتی این گونه شرکت ها را جبران کرده، راه را برای پرورش ایده ها و موفقیت آن ها هموار می سازد. مرکز رشد دانشگاه الزهرا(س) آماده پذیرش واحدهای فناورفعال در کلیه حوزه های کاربردی به ویژه نانو فناوری ، زیست فناوری، هنر، خدمات مهندسی، لوازم و تجهیزات پزشکی و IT می باشد.