1396-03-30

کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادهای حقوقی

کارگاه آموزشی" اصول تهیه و تنظیم قراردادهای حقوقی" در تاریخ  96/3/24 در ساختمان مرکزی ، سالن شورا از ساعت 10 صبح الی 14 به مدت 4 ساعت توسط مرکز رشد دانشگاه الزهرا برگزار گردید . 


Image titleImage titleImage title