1395-12-21

دوره آموزشی آشنایی با تکالیف مالیاتی شرکت ها

کارگاه آموزشی آشنایی با تکالیف مالیاتی شرکت ها مورخ 95/12/11 از ساعت 9 صبح الی 17 در ساختمان دانشکده ادبیات، تالار حافظ توسط مرکز رشد دانشگاه الزهرا برگزار گردید. این کارگاه توسط آقای علیرضا فلاح میرزائی ارائه گردید.


Image title


Image title