1395-09-22

های‌فیتنکس یکی از واحدهای مرکز رشد الزهرا جزو ده طرح و ایده برتر جشنواره دانشگاه صنعتی شریف شد

Image titleهای‌فیتنکس از شرکت های  آی تی_ورزشی مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا موفق شد در هشتمین جشنواره دانشگاه صنعتی شریف  VCCUP جزو ده طرح و ایده برتر قرار بگیرد.

وبسایت های‌فیتنکس:HiFitnex.com