1395-08-02

حضور مرکز رشد در نهمین جشنواره نانو

مرکز رشد فناوری دانشگاه الزهرا(س) به همراه 4 واحد فناور مستقر در مرکز رشد به نام های شرکت کاوا صنعت پایور، شرکت تجهیزات پیشرفته الکترواپتیک، شرکت بین المللی توسعه فناوری بارمان، شرکت فن آوران تجهیزات نانوآزما در نهمین جشنواره فناوری نانو که در مورخ 14/7/95 الی 17/7/95 در نمایشگاه بین المللی تهران واقع در سالن خلیج فارس برگزار گردید حضور یافت

سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی رئیس دانشگاه و جناب آقای دکتر مرتضی شیری معاون پژوهشی دانشگاه در تاریخ 15/7/95 از غرفه دانشگاه الزهرا(س)بازدید کردند.

Image title

Image title