۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
آیین نامه کمیته کارآفرینی و نوآوری

مقدمه

این آیین نامه به استناد آیین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مورخ 5/11/90  شماره  209733/و و آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری مورخ 3/9/95 ، به منظور توسعه، ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه الزهرا تدوین و درمرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه الزهرا اجرا می شود.

ماده1- تعاریف و اختصارات

1-1 کارآفرینی: فرآیندی است که افراد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و با بسیج منابع، به ایجاد شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای مولد، سازمان های جدید و نوآور مبادرت می کنند.

1-2 نوآوری: توانایی مدیریت خلق دانش، به نحوی که از طریق رسیدن به محصول، فرآیند یا خدمت جدیدی بتواند پاسخگوی تقاضای بازار و یا سایر نیازهای اجتماعی باشد.

1-3 مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه الزهرا: واحد مجری برنامه های مصوب کارآفرینی و نوآوری دانشگاه است که تحت نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فعالیت می کند و مجری سیاست ها، برنامه ها و مصوبات کمیته کارآفرینی و نوآوری است.

1-4 گروه های نوآور و کارآفرین: شامل پژوهشگران، نوآوران و صاحبان ایده خلاقانه است که با هدایت مرکز کارآفرینی و  نوآوری در جهت توسعه محصول دانش بنیان (کالا و خدمت ) فعالیت می کنند.

1-5 دوره شتابدهی: دوره شتابدهی شامل مجموعه ای از کارگاه های آموزشی کسب و کار است که در دو مرحله پیش شتابدهی و شتابدهی اجرا می شود. گروه های نوآور و کارآفرین پس از پایان دوره پیش شتابدهی موظف به ارائه مدل کسب و کار و پس از دوره شتابدهی موظف به ارائه طرح کسب و کار می باشند.

1-6 ایده ها و طرح های کاربردی و نوآورانه: شامل کلیه طرح های تحقیقاتی کاربردی، توسعه ای یا بنیادی است که ممکن است نیاز به ساخت نمونه اولیه داشته باشد

       1-7 رابط: منظور یک عضو هیات علمی و صاحب نظر از هر دانشکده و شعبه ارومیه است.

1-8 کمیته کارآفرینی و نوآوری: کمیته ای متشکل از رابطین کارآفرینی و نوآوری است که برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به توسعه، ترویج و آموزش کارآفرینی و فعالیت های نوآورانه کسب و کار در دانشگاه تشکیل می شود.

1- 9 تیم استارت آپ: تیم کسب و کار نوپا است که پس از گذراندن دوره شتابدهی برای ارائه یک محصول و یا خدمت جدید فعالیت می کند.

ماده2- اهداف

2-1ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در جامعه دانشگاهی برای تحقق دانشگاه کارآفرین از طریق پژوهش و آموزش کارآفرینی و نوآوری

2-2 نقش آفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فن آوری و کسب و کار دانش بنیان

2-3 شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آنها برای ورود به فعالیت های کارآفرینانه

2-4 برنامه ریزی برای تسریع در تبدیل ایده ها به محصول

2-5 توسعه کسب و کارهای دانش بنیان دانش آموختگان دانشگاه

 

ماده3- ترکیب و وظایف کمیته کارآفرینی و نوآوری دانشگاه

3-1 اعضای کمیته:

3-1-1 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

3-1-2 رییس مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه (دبیر کمیته)

3-1-3 رییس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

3-1-4 مدیر دفتر ارتباط با صنعت

3-1-5 یک عضو هیات علمی و صاحب نظر از هر دانشکده، پژوهشکده و شعبه ارومیه (با معرفی رئیس دانشکده)

3-1-6 در صورت لزوم یک متخصص در زمینه کارآفرینی و نوآوری

3-2 وظایف و اختیارات کمیته:

3-2-1 سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیت های کارآفرینی و نوآوری

3-2-2 تهیه برنامه های توسعه ای و ترویجی فناورانه برای توسعه نظام نوآوری

3-2-3 تدوین برنامه سالانه مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه

3-2-4 بررسی و ارزیابی طرح های نوآورانه

3-2-5 کمک به ساماندهی مرکز کارآفرینی و نوآوری

3-2-6 شناسایی امکانات بالقوه و تجهیزات دانشگاه به منظور دراختیار قرار دادن آنها به کارآفرینان

3-2-7 کمک به توسعه و گسترش فعالیت های  مرکز رشد دانشگاه

3-2-8 تصمیم گیری در مورد نحوه استقرار و ماندگاری تیم های استارت آپ

ماده4- نحوه ارزیابی ایده های نوآورانه

4-1 ایده ها و طرح های نو پس از اعلام به مرکز نوآوری در کمیته کارآفرینی و نوآوری بررسی می شود و جهت گذراندن دوره شتابدهی انتخاب می شوند.

تبصره1- چنانچه ایده ها و طرح های نوآورانه نیاز به ساخت نمونه اولیه داشته باشند با تایید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پس از گذارندن دوره شتابدهی  اعتباری جهت ساخت در اختیار آنان قرار داده می شود.

ماده5- نحوه حمایت از استارت آپ ها

 5-1 تیم استارتاپی که حضور مستمر و فعال در مرکز دارد چنانچه نیاز به طراحی سایت یا اپلیکیشن یا هزینه های تبلیغات داشته باشد با موافقت معاونت پژوهشی و فناوری اعتباری برای آنان در نظر گرفته می شود.

5-2 اگر تیم استارت آپ نیاز به سرمایه گذار بیرونی داشته باشد مرکز نوآوری موظف است با سرمایه گذاران ارتباط برقرار کند و جلساتی برای ارائه طرح به سرمایه گذار در مرکز برگزار نماید.

ماده6-شرایط استقرار استارت آپ ها در مرکز نوآوری

      6-1 شرکت در دوره شتابدهی و ارائه مدل کسب و کار و طرح کسب و کار

6-2 تکمیل فرمهای پذیرش

6-2 ارزیابی طرح کسب و کار در کمیته و معرفی به مرکز رشد و یا استقرار در مرکز نوآوری

تبصره2- با توجه به محدود بودن فضا، تیم ها به مدت 6 ماه در مرکز کارآفرینی و نوآوری رایگان مستقر خواهند بود؛ در صورت تمایل به تمدید این مدت باید درخواست متقاضی در کمیته کارآفرینی و نوآوری مطرح و در صورت صلاحدید درخواست آنان تمدید خواهد شد.

ماده7- ماده تفسیر و نظارت

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه نامه به عهده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا است.

ماده 8 - تصویب و اجرا

این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، 8 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 28/11/97 شورای مدیران معاونت پژوهشی و فناوری و در جلسه شماره .... مورخ ..... هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/17
تعداد بازدید:
89
دانشگاه الزهرا
 تهران، بلوار کشاورز، نبش کوی 16 آذر، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور، پلاک 78
تلفکس: 88052325
تلفن : 88962901
 roshd[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.